Events

Events: Show

Archive

Bartoszewski Promemoria 2: Europa als gemeinsame Perspektive. Deutschland, Polen und Ukraine im Jahr 2022/23 | Conference

Advertising organisation

Disciplines

Communication studies Cultural studies History International relations Linguistics Literary studies Other Slavic studies Translation studies

Topics

#SolidarityWithUkraine Central and Eastern Europe German-Polish relations German-Polish translations International cooperation Literary translation Migration Polish-Ukrainian relations Russia-Ukraine war

Description

"Kein Frieden ohne Freiheit" war das Motto von W. Bartoszewski, der 1986 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam. Er verstand Europa als "Werte-, Interessen- und Sicherheitsgemeinschaft".

Nach der demokratischen Transformation von 1989 schien der Frieden in Europa auf Dauer gesichert. Die gemeinsamen Werte, Interessen und Sicherheitsbedürfnisse waren stabil - darauf sollte Europas Zukunft basieren. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurde alles auf einmal verändert, in allen Lebensbereichen. Die reale Bedrohung Polens, Deutschlands wie überhaupt aller europäischen Staaten eröffnet einen neuen Raum für eine deutsch-polnische Debatte. Die Hilfe für die Ukraine verbindet beide Länder, die aus ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit humanitären und Migrationsproblemen schöpfen können. Deutschland hat mehr Erfahrung in der Flüchtlingshilfe, während Polen eine Reihe innovativer Formen der Hilfe entwickelte.

In drei Panels werden mit namhaften Wissenschaftlern aus Deutschland, Polen die drei Dimensionen eines demokratischen Europas nach W. Bartoszewski und ihre Bedeutung für die deutsch-polnischen Beziehungen diskutiert.

Den Einführungsvortrag hält der polnische Botschafter a.D. Marek Prawda. Das Symposium findet in Kooperation mit Kardynał Stefan Wyszyński Universität (Wydział Prawa i Administracji), dem Oekumenischen Europa-Centrum, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien sowie dem Viadrina Center B/Orders in Motion statt.

Das Programm wird auf der Seite der Karl Dedecius Stiftung veröffentlicht.

Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Polnisch. Die Beiträge werden simultan übersetzt (auch online).

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Eine Online-Übertragung ist geplant. Die Zugangsdaten werden an die angemeldeten Personen kurz vor der Veranstaltung verschickt.

Anmeldung bis zum 5.11.2022 über die Homepage der Karl Dedecius Stiftung.

---

"Nie ma pokoju bez wolności" było w 1986 r. mottem polskiego laureata Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy, W. Bartoszewskiego, który Europę postrzegał jako "wspólnotę wartości, interesów i bezpieczeństwa".

30 lat po przełomie roku 1989 mogłoby się wydawać, że pokój w Europie jest dany na zawsze. Wspólne wartości, cele/interesy, a także potrzeba poczucia bezpieczeństwa stały się elementem spajającym Europę, na nich miała być budowana jej przyszłość. Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła w jednej chwili wszystko, we wszystkich dziedzinach życia. Realne zagrożenie dla Polski, ale też Niemiec i pozostałych krajów europejskich otwiera nową przestrzeń do debaty w stosunkach polsko-niemieckich. Pomoc Ukrainie łączy oba kraje, pozwala czerpać z różnych doświadczeń zmagania się z problemami humanitarnymi i migracyjnymi. Niemcy mają większe doświadczenie w pomocy uchodźcom, w Polsce natomiast wykształcił się szereg innowacyjnych form pomocy oddolnej.

W trzech panelach planowanego sympozjum, z udziałem wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, omówione zostaną trzy wymiary demokratycznej Europy wg W. Bartoszewskiego oraz ich znaczenie w kontekście polsko-niemieckich relacji.

Wykład inauguracyjny wygłosi były ambasador RP w Niemczech Marek Prawda. Sympozjum odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jak i Viadrina Center B/Orders in Motion.

Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i bezpłatne. Planowana jest transmisja online. Link z dostępem zostanie wysłany do zarejestrowanych osób na krótko przed wydarzeniem.

Rejestracja do 5 listopada 2022 r. na stronie internetowej Fundacji im. Karla Dedeciusa.

Further details

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.