Sprawozdanie z przebiegu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media

Karolina Lewczuk (Lublin)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media odbyła się 15 czerwca 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Jednym z Patronów Medialnych była Platforma Pol-Int.

W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz praktycy reprezentujący ośrodki badawcze z całego kraju. Do tematów będących przedmiotem zainteresowania uczestników należały m.in. rola współczesnej kultury w społeczeństwie, nowe technologie i media, kultura uczestnictwa, teoria komunikowania, cyfryzacja i digitalizacja.

Konferencję otworzył wykład plenarny Gościa Honorowego dr hab. Andrzeja Radomskiego, profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pt. Periodyk multimedialny jako nowa forma komunikacji. Zaprezentowany temat poddawał analizie periodyk multimedialny jako nowe medium oraz popularna forma komunikacji wyników badań naukowych i popularnonaukowych.

Po wykładzie Gościa Honorowego swoje wystąpienia zaprezentowali zgromadzeni uczestnicy. Na szczególną uwagę zasługują tematy związane z aspektami cybermediów w Polsce oraz ich wpływem na społeczeństwo. Jednym z nich była prezentacja pracy Pauliny Sachy (Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) pt. DOOH jako nowe medium w Polsce, łączące online z offlinem. Prezentacja obejmowała zagadnienia związane z nową cyfrową komunikacją w przestrzeniach publicznych w Polsce.

Wśród wystąpień ustnych traktujących o polskim społeczeństwie, mieliśmy okazję przysłuchać się tematowi Oddziaływanie Internetu na społeczności lokalne, którego autorem była Katarzyna Dziewulska (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Prelegentka nakreśliła zarys ewolucji społeczności lokalnej w Polsce w dobie Internetu i rozwoju technologii oraz podkreśliła znaczenie oddziaływania zjawiska cyfryzacji na poczucie przynależności do konkretnej grupy lokalnej.

Do grona prelegentów poruszających temat Polski w kontekście cybermediów należała także Anna Chwiłkowska, autorka prezentacji pt. #PolishDeathCamps, czyli kryzys wizerunkowy Polski w mediach społecznościowych. W swoim wystąpieniu poddała analizie zarówno sam kryzys wizerunkowy ze stycznia 2018 r., jak i działania podjęte przez Polskę i Izrael w celu załagodzenia konfliktu oraz rekomendacje zapobiegające podobnym sytuacjom kryzysowym.

Ponadto wśród innych wystąpień mogliśmy przysłuchać się tematom obejmującym analizę najnowszych technologii informacyjnych niezbędnych do ulepszania wielu aspektów życia społeczeństwa. Uczestnicy podjęli próbę określenia zagrożeń płynących ze wzmożonego korzystania z nowych technologii i cybermediów, a także sposoby ograniczające nadużycia.

Reprezentanci nauk społecznych, humanistycznych i technicznych poddali wszechstronnej analizie miejsce oraz charakter nowych mediów i technologii w życiu człowieka. Liczne wystąpienia, przygotowane z dbałością o merytoryczną stronę prezentacji kompleksowo pokryły zadany temat Konferencji. Obrady zaowocowały aktualizacją wiedzy oraz integracją środowiska naukowego i promocją nauki.

W imieniu Organizatorów zapraszamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji TYGIEL m.in. w kontekście nachodzących Konferencji oraz działalności propagującej naukę i osiągnięcia badawcze.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Anna Dymmel – Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Zbigniew Osiński – Zakład Informatologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Małgorzata Adamik-Szysiak – Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Aneta Duda – Katedra Kultury Wizualnej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  dr Kamil Mazurek – Zakład Myśli Politycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Komitet Organizacyjny: Beata A. Nowak, Kamil Maciąg, Monika Maciąg, Karolina Lewczuk, Agnieszka Pytka, Marcin Szklarczyk, Paulina Szymczyk

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Stowarzyszenie Polskich Mediów
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 • Warszawska Izba Gospodarcza
 • Ośrodek Badań nad Mediami

Patronat Medialny:

 • Platforma Pol-Int
 • TTG Wiadomości Gospodarcze


Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Linked content


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+MediaLublin, 15 czerwca 2018 r.II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między...

more