Monograph

Agnieszka Łada, Joshua Webb (2018)

Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej. Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-317-4

Debaty na temat reform Unii Europejskiej trwają. Oczekiwania są duże, zwłaszcza wobec Niemiec. Kiedy jedni liczą na aktywny proeuropejski kurs Berlina, inni zarzucają Niemcom już teraz zbytnią dominację.

Napięcia znajdują także odzwierciedlenie w relacjach między Polską a Niemcami. Z perspektywy Berlina Polska jest nie tylko sąsiadem, z którym łączy Niemcy trudna historia, ale także ważnym, dynamicznie rozwijającym się gospodarczo państwem członkowskim Unii Europejskiej. Różne stanowiska, choćby w odniesieniu do pokonywania wyzwań związanych z uchodźcami i migracją czy przyszłości „projektu Europa" i stosowania zasad państwa prawa, stają się jednak coraz częściej wyzwaniem dla relacji polsko-niemieckich i wyznaczają granicę potencjału kooperacji w polityce europejskiej.

Ze względu na obecne polityczne rozbieżności między rządami w Berlinie i Warszawie szczególnie istotne jest spojrzenie, jak społeczeństwa obu państw oceniają politykę europejską sąsiada i przyszłe wyzwania w Unii Europejskiej.