Journal article

Marek Ręklewski, Maciej Ryczkowski (2016)

The Polish Regional Labour Market Welfare Indicator and Its Links to Other Well-being Measures

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 3 (2016)
Page references 113-132

ISSN: 2082-6737 (Online)

We propose and construct an indicator of labour market well-being in Poland for the year 2013. The indicator is positively related to the degree of civilizational welfare, social welfare, material welfare and psychological wellbeing in Poland. We conclude that ameliorating the labour market situation improves the quality of the public's life. The link between our labour market indicator and the total fertility rate turned out to be statistically insignificant.

Streszczenie

W artykule zaproponowano i skonstruowano zagregowany miernik dobrobytu na rynku pracy w Polsce na przykładzie roku 2013. Miernik ten okazał się pozytywnie skorelowany z poziomem cywilizacyjnym, dobrostanem społecznym, dobrobytem materialnym i dobrostanem psychicznym. Oznacza to, że wraz z polepszeniem się sytuacji na rynku pracy poprawia się jakość życia społeczeństwa w Polsce. Nie wykazano statystycznie istotnego związku między dobrobytem na rynku pracy a współczynnikiem dzietności.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0023

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...