Monograph

Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak (2017)

Medycyna bez granic? Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i w Niemczech

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-263-4

Problem niedoboru pracowników dotyczy obecnie krajów nie tylko Europy Zachodniej, ale także Europy Środkowej. Tradycyjnie migranci decydują się na wyjazd do bardziej zamożnych krajów UE, m.in. ze względu na lepsze zarobki i atrakcyjną ofertę socjalną czy korzystniejsze warunki pracy. W wyniku tego procesu w krajach pochodzenia mogą pojawić się luki na rynku pracy, wypełniane przez innych migrantów. Obrazowo widać to na przykładzie Polski i Niemiec – polscy pracownicy podejmują zatrudnienie w Niemczech, podczas gdy polski rynek pracy jest atrakcyjny dla rosnącej liczby migrantów z Ukrainy. Trend ten niesie, poza istotnymi skutkami gospodarczymi i demograficznymi, również ważne wyzwania społeczne. Stawia liczne – obecnie kluczowe w całej Unii Europejskiej – pytania o integrację w nowym miejscu zamieszkania i pracy, powody migracji, plany na przyszłość napływowych pracowników oraz stopień przygotowania do ich przyjęcia państwa, władz i pracodawców.

Badanie, którego rezultaty przedstawia niniejsza publikacja, skupia się na tych ostatnich kwestiach. Ma ono na celu pokazanie dobrych praktyk istniejących w procesie przyjmowania imigrantów, wskazanie, co warto usprawnić w tym obszarze, oraz opisanie, z jakimi wyzwaniami liczyć się muszą wykwalifikowani migranci, decydujący się podjąć pracę za granicą.

http://www.isp.org.pl/publikacje,1,922.html