Journal article

Tomasz Dorożyński, Anetta Kuna-Marszałek (2016)

Investments Attractiveness. The Case Of The Visegrad Group Countries

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 1 (2016)
Page references 119-140

ISSN: 2082-6737 (Online)

In the article, we attempt to assess the investment attractiveness of the New EU Member States, using the Visegrad Group countries as examples. This study is structured as follows: First, it explores the existing literature on factors of investment attractiveness. Further we examine inward foreign direct investment flows in the Visegrad Group countries against the global performance in the area from 1990 to 2013. Next we discuss the investment attractiveness of New Member States of the European Union in selected international rankings, paying special attention to the positions occupied by the four analysed countries. The final part examines the correlation between selected variables characteristic of investment attractiveness and the inflow of foreign investment. The study is based on statistical methods (Spearman's rank correlation and Pearson correlation). At the end we present our conclusions.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę oceny atrakcyjności inwestycyjnej państw Grupy Wyszehradzkiej. Praca składa się z czterech części. W pierwszej dokonano przeglądu literatury ze szczególnym naciskiem nabadania empiryczne dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej. Następnie przeanalizowano napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle świata w latach 1990–2013. W kolejnej części omówiono atrakcyjność inwestycyjną nowych państw członkowskich UE w wybranych rankingach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, jakie zajmują w nich Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. W ostatniej części zbadano zależności pomiędzywybranymi zmiennymi określającymi atrakcyjność inwestycyjnąa napływem BIZ. W badaniu wykorzystano metody statystyczne (współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik korelacji rang Spearmana). Artykuł kończy podsumowanie.

https://www.degruyter.com/view/j/cer.2016.19.issue...

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0007

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...