Article in edited volume

Jan C. Joerden (2010)

Grundzüge einer Ethik der Mediation

Publisher Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Jόzef Wόjcikiewicz
Publishing house Wolters Kluwer
Place of publication Warszawa
Series Węzłowe Problemy Prawa Karnego, Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Language German

ISBN: 978-83-264-0380-4