Journal article

Ufuk Yolcu, Eren Bas (2016)

The Forecasting Of Labour Force Participation And The Unemployment Rate In Poland And Turkey Using Fuzzy Time Series Methods

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 2 (2016)
Page references 5-25

ISSN: 2082-6737 (Online)

Fuzzy time series methods based on the fuzzy set theory proposed by Zadeh (1965) was first introduced by Song and Chissom (1993). Since fuzzy time series methods do not have the assumptions that traditional time series do and have effective forecasting performance, the interest on fuzzy time series approaches is increasing rapidly. Fuzzy time series methods have been used in almost all areas, such as environmental science, economy and finance. The concepts of labour force participation and unemployment have great importance in terms of both the economy and sociology of countries. For this reason there are many studies on their forecasting. In this study, we aim to forecast the labour force participation and unemployment rate in Poland and Turkey using different fuzzy time series methods.

Streszczenie

Metody rozmytych szeregów czasowych oparte na teorii zbiorów rozmytych zaproponowanej przez Zadeh (1965) zostały użyte po raz pierwszy w badaniach Song i Chissom (1993). Od tego czasu przy wykorzystaniu metod rozmytych szeregów nie obowiązują założenia wymagane dla tradycyjnych szeregów czasowych. Szeregi rozmyte stanowią jednak skuteczne narzędzie prognozowania, a zainteresowanie nimi jest coraz większe. Stosowane są w niemal wszystkich dziedzinach naukowych, takich jak ochrona środowiska, finanse i ekonomia. Szczególne znaczenie w obszarze ekonomii i socjologii mają zjawiska aktywności zawodowej i bezrobocia. Z tego powodu istnieje wiele badań z zakresu ich prognozowania. W niniejszym artykule wykorzystano właśnie różne metody rozmytych szeregów czasowych dla sporządzenia prognozy aktywności zawodowej i stopy bezrobocia w Polsce i Turcji.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0010

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...