Journal article

Barbara Jankowska, Anna Matysek-Jędrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (2017)

Efficiency of National Innovation Systems – Poland and Bulgaria in the Context of the Global Innovation Index

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 20: 3 (2017)
Page references 77-94

ISSN: 2082-6737 (Online)

The purpose of this paper is to explain how national innovation systems may transform innovation input into innovation output in different countries. Using the Global Innovation Index (GII) we discuss what can be understood by the term 'innovation' and how it is translated into the national level. The research question is founded on the assumption that the higher the innovation input, the higher the innovation output attained by a country. We use cluster analysis to verify our assumption, referring to a total of 228 countries. Afterwards we conduct a more in‑depth analysis of two cases (Poland and Bulgaria), where the research question does not find confirmation. Using the cross‑comparison method we aim to verify how and why national innovation systems failed (or succeeded) in creating innovations.

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, jak narodowe systemy innowacji (NSI) są używane do kreacji innowacji. Posługując się wskaźnikiem Global Innovation Index (GII) omówiono, co można rozumieć pod pojęciem innowacji oraz zasygnalizowano, jak innowacje mogą oddziaływać na gospodarkę. Pytanie badawcze oparto na założeniu, że im wyższe nakłady na innowacje, tym kraj jest w stanie osiągnąć lepsze efekty aktywności innowacyjnej. W celu weryfikacji tego założenia zastosowano metodę analizy klastrowej w odniesieniu do 228 gospodarek. Następnie przeprowadzono pogłębioną analizę dwóch przypadków (Polski i Bułgarii), które odbiegały od wzorca zidentyfikowanego w wynikach analizy klastrowej. Stosując analizę porównawczą próbowano nakreślić jak i dlaczego NSI nie zdołały (lub odwrotnie) wykreować pożądanego poziomu innowacji.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2017-0021

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2017.2...