Journal article

Dorota Witkowska (2016)

Comparison of Women’s Situation in the Labour Market in the Former GDR and Poland

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 2 (2016)
Page references 129-148

ISSN: 2082-6737 (Online)

Twenty-five years have passed since the fall of the Berlin Wall and the beginning of transition in the former socialist countries. The aim of this research is to find out how women in East Germany and Poland, which followed completely different transformation patterns, have been affected by the introduction of market reforms.

As a result of the investigation we found that the situation of women in both countries has been changed after the collapse of the communist system in Europe. However, women in former German Democratic Republic, following a significant decrease in their participation in the labour market in the early transition period, went on to become even more active than their counterparts in the Western lands. At the same time, in Poland the economic activity rate of women is lower than was observed before the transformation.

Streszczenie

Minęło 25 lat od upadku muru berlińskiego i rozpoczęcia transformacji w krajach byłego bloku wschodniego. Celem analiz jest zbadanie jak zmieniła się sytuacja kobiet w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Polsce, które to kraje zmieniały gospodarkę na rynkową według zupełnie innych schematów. W wyniku badań stwierdzono, że sytuacja kobiet w obu krajach uległa zmianie. Jednakże o ile kobiety we wschodnich landach niemieckich, po znacznym spadku ich udziału w rynku pracy na początku transformacji, wykazują większą aktywność zawodową niż kobiety w pozostałych landach, to kobiety w Polsce są w dalszym ciągu znacznie mniej aktywne niż obserwowano to w okresie funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0017

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...