Monograph

Dominik Owczarek, Agata Chełstowska (2016)

Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami

Publishing house Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-268-9

Funkcjonowanie firmy Amazon budzi wyjątkowo duże zainteresowanie w świecie biznesu i w środowisku obrońców praw pracowniczych, ale przede wszystkim wśród jej klientów – obecnych i przyszłych – na całym globie. Można zaobserwować pełne spektrum postaw: od niezwykle entuzjastycznych, powstałych z fascynacji innowacyjnością i globalnym sukcesem ekonomicznym Amazona, przez postawy ambiwalentne, po skrajnie negatywne, stawiające firmę w grupie agresywnych korporacji śrubujących normy pracy.

W niniejszym raporcie skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na pokazaniu mechanizmów działania Amazona w specyficznym polskim kontekście i zrozumienie implementacji globalnego modelu firmy w lokalnych rynkach pracy regionów poznańskiego i wrocławskiego. Ponadto autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie polskiemu czytelnikowi: głównych problemów polskiego rynku pracy, opisanego zależnego modelu gospodarki ugruntowanego w naszym kraju oraz funkcjonowania jednej z wielu ponadnarodowych korporacji operujących w Polsce. Tym samym przypadek firmy Amazon jest swoistą soczewką, w której skupiają się w wyostrzony sposób strukturalne problemy polskiej gospodarki i stosunków pracy, choć równie dobrze za przedmiot badania można by obrać inne globalne przedsiębiorstwo działające w Polsce i korzystające z tzw. charakterystycznych dla naszego kraju globalnych przewag konkurencyjnych.