Non-Sites of Memory and Their Witnesses. Workshop for M.A. and Ph.D. students

Workshop invitation: Non-Sites of Memory and Their Witnesses. The Testimonies of the Holocaust by Bullets (23 September 2019, Kraków)

The Research Center for Memory Cultures at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University and the Yahad – In Unum association kindly invite students enrolled in master's and doctoral programs to a one-day workshop dedicated to the non-sites of memory and their witnesses entitled "Non-Sites of Memory and Their Witnesses: The Testimonies of the Holocaust by Bullets" (23 September 2019, Kraków, Jagiellonian University).

The workshop (held in English) will have an open, seminar-like structure and will engage its participants in work with both archival documents and video testimonies related to killing sites. It will take a multidisciplinary approach to the sites of the dispersed Shoah and the testimonies of the eyewitnesses to the genocide. How to locate and identify a killing site; How to interpret archival documents related to them; How to find eyewitnesses and interview them; What is the relevance of space where an act of witnessing takes place as well as the language and gestures of a witness; How do the bystanders' testimonies differ from the survivors' accounts; Can only humans be witnesses; How to use eyewitnesses' testimonies in transmitting the knowledge about the Shoah to the next generations; How do history (and oral history), sociology, as well as memory, cultural and performative studies help us understand video testimony; How was the Holocaust by bullets possible?

After the workshop, the participants are invited to a lecture by Father Patrick Desbois, the founder of the Yahad – In Unum. The lecture will open the two-day international conference (24–25 September) "Sites of Violence and Their Communities: Critical Memory Studies in the Era of the Post-Human", featuring, among other guests, Prof. Ewa Domańska, Prof. Caroline Sturdy Colls, Prof. Erica Lehrer and Dr. Bryce Lease.

Applications, consisting of a 1-page CV and a short description (no more than 500 words) of the applicant's research relevant to the topic of the workshop, should be submitted no later than 15 July 2019 to the address memorycultures@gmail.com. Notifications will be sent via email by 31 July 2019. Any questions regarding the workshop should be directed to the aforementioned email address. The organizers will provide catering during the workshop as well as accommodation for the night of 23/24 September. In some cases, travel grants will also be secured for the workshop's participants.

The organizing team are Dr. hab. Roma Sendyka, Aleksandra Szczepan, Dr. Kinga Siewior and Dr. Karina Jarzyńska from the Research Center for Memory Cultures, Patrice Bensimon and Michał Chojak from Yahad – In Unum and Dr. Stanley Bill from the Faculty of Modern & Medieval Languages of the University of Cambridge.

More information: http://bit.ly/2HN9yve


Polish version:

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci przy Wydziale Polonistyki UJ oraz stowarzyszenie Yahad – In Unum zapraszają uczestników studiów humanistycznych II i III stopnia na jednodniowe warsztaty poświęcone nie-miejscom pamięci i ich świadkom. Non-Sites of Memory and Their Witnesses: The Testimonies of the Holocaust by Bullets (23 września 2019, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Warsztaty (w języku angielskim), o otwartej konwersatoryjnej formule, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych i nagrań wideo, będą prezentować wielodyscyplinowe podejście do miejsc rozproszonej Zagłady oraz relacji naocznych świadków ludobójstwa. Jak zlokalizować i zidentyfikować miejsca zabijania? Jak interpretować związane z nimi dokumenty archiwalne? Jak znaleźć naocznych świadków i przesłuchać ich? Jakie znaczenie ma przestrzeń, w której odbywa się świadectwo, język i gesty świadka? Jak zeznania osób postronnych różnią się od relacji osób pozostałych przy życiu? Czy tylko ludzie mogą być świadkami? Jak używać świadectw naocznych świadków w przekazywaniu wiedzy na temat Shoah następnym pokoleniom? Jak historia (i historia ustna), socjologia, a także badania kulturowe i performatywne pomagają nam zrozumieć świadectwa wideo? Jak był możliwy Holokaust od kul?

Po warsztatach uczestnicy są zaproszeni na wykład ks. Patricka Desboisa, założyciela Yahad - In Unum. Wykład otworzy dwudniową międzynarodową konferencję "Sites of Violence and Their Communities: Critical Memory Studies in the Era of the Post-Human" (24–25 września), w której udział wezmą m.in. prof. Ewa Domańska, prof. Caroline Sturdy Colls, Prof. Erica Lehrer i Dr. Bryce Lease.

Zgłoszenia, zawierające jednostronicowe CV oraz krótki opis własnych badań (do 500 słów) i ich związku z tematyką warsztatów, prosimy wysyłać na adres memorycultures@gmail.com do 15 lipca 2019. Informacja o przyjęciu zostanie przesłana do 31 lipca 2019. Pod ten adres prosimy też kierować wszelkie pytania dotyczące warsztatów.

Organizatorzy: Dr. hab. Roma Sendyka, Aleksandra Szczepan, Dr. Kinga Siewior i Dr. Karina Jarzyńska z Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, Patrice Bensimon i Michał Chojak z Yahad – In Unum oraz Dr. Stanley Bill z Faculty of Modern & Medieval Languages of the University of Cambridge.

Więcej informacji o warsztatach znajduje się tutaj: https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/0/cfp_workshop_EN.pdf/ae123d53-c980-4b15-bb5f-79710ef99e74?fbclid=IwAR3Q9ZbBaY1SYqxXRo11uvCPFGmFyLjjxMY18MbrX8-fdAqxKuzFO8bcwSo

Contact

Aleksandra Szczepan