Study on the effects of staying abroad in Poland/ Badanie efektów pobytu za granicą w Polsce

Survey: Call for participation/ Ankieta: Zaproszenie do udziału

Ladies and gentlemen,

I am currently writing my Master's thesis in the Department of Developmental Psychology at the University of Trier and am investigating the interplay between aspects of one's own identity, a stay abroad in Poland and the return to the home country.

For this I need participants (regardless of nationality) between the ages of 16 and 29,

- who have spent at least 4 months in Poland in the last 5 years,

- are currently back in their home country

- and would be willing to participate in a 15 minute online survey

For each participation a donation is made to a non-profit organisation that can be selected at the end of the survey.

Participation is possible until 25 June (in English and Polish) under the following link:

https://www.unipark.de/uc/stay-abroad-in-poland/

I would be very happy about your participation and really grateful if you would consider sharing the study to anyone you think might be interested!

Thank you for your support!

If you have any questions, please feel free to contact me at: s1megels@uni-trier.de.

Melanie Gelszus

_____________________________________________________


Szanowni Państwo!

Obecnie piszę pracę magisterską na Uniwersytecie w Trewirze i w jej ramach badam wzajemne oddziaływanie pomiędzy aspektami własnej tożsamości, pobytem w Polsce i powrotem do kraju zamieszkania.

W tym celu potrzebuję uczestników (bez względu na narodowość) w wieku od 16 do 29,

- którzy spędzili co najmniej 4 miesiące w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat,

- obecnie są z powrotem w swoim kraju

- i byliby skłonni wziąć udział w krótkiej 15 minutowej ankiecie online (po angielsku czy po polsku).

Dla każdego uczestnika zostanie przekazana darowizna na rzecz organizacji charytatywnej typu non-profit, którą można wybrać pod koniec badania.

W badaniu można wziąć udział do 25.06. klikając na link:

https://www.unipark.de/uc/stay-abroad-in-poland/

Będzie mi bardzo miło, jeśli weźmiesz w tym udział i naprawdę wdzięczna, gdybyś rozważył udostępnienie tego badania komukolwiek, kto Twoim zdaniem mógłby być zainteresowany!

Dziękuję za wsparcie!

Jeśli są jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt: s1megels@uni-trier.de.

Melanie Gelszus

Contact

Melanie Gelszus