Energia i Środowisko / Energy and Environment / Energie und Umwelt [PL/EN/DE]

Pol-Int Salon - Call for Articles [PL/EN/DE]

Call for Articles - Polski [For English see below / Deutsch siehe unten]

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadzi od roku 2014 internetową platformę Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie www.pol-int.org. Platforma służy wymianie informacji naukowej i międzynarodowej komunikacji w zakresie badań nad Polską. Obecnie z platformy Pol-Int korzysta około 1000 użytkowników na całym świecie. W kwietniu 2016 w ramach platformy ruszy nowy blog naukowy, tzw. Salon, którego głównym tematem będą w tym roku „Interdyscyplinarne wymiary energii i środowiska w Europie Środkowej". Od kwietnia do października na platformie regularnie będą się pojawiać polsko-, niemiecko- i/lub anglojęzyczne teksty na temat bezpieczeństwa energetycznego, polityki ekologicznej, ochrony przyrody, itp. Salon będzie prowadzony przez zespół młodych naukowców-wolontariuszy we współpracy z redakcją Pol-Int. W ramach łączenia ze sobą analogowej i cyfrowej dyskusji organizujemy też szereg spotkań tematycznych. Poszukujemy ekspertów z dziedziny energii i środowiska, którzy chcieliby współtworzyć nasz blog i napisać krótki artykuł, recenzję, sprawozdanie z konferencji, itp. Mile widziane są nowe tematy, kreatywne formy oraz także ponowne publikacje!

Poszukujemy tekstów:
- wprowadzających (Co? Kto? Jak? Kiedy? Dlaczego? Po co?),
- po angielsku, po polsku lub po niemiecku,
- o objętości od 5000 do 10000 znaków,
- czytelnych oraz być może z kreatywnymi elementami (zdjęcia, linki, itp.),
- zrozumiałych dla interdyscyplinarnej grupy czytelników z całego świata,
- dotyczących Europy Środkowej (szczególnie Polski),
- na poziomie naukowym,
- odpowiedających wymogom dobrych praktyk naukowych,
- na temat np. bezpieczeństwa energetycznego, węgla, gazu, energii odnawialnych, polityki klimatycznej w UE/na świecie, rynku energetycznego, dywersyfikacji źródeł energii i możliwości transportu, przełomu w polityce energetycznej, polsko-niemieckiej współpracy wsektorze energetycznym, zaangażowniu społeczeństwa w zakresie energii, natury, środowiska, wyludniania się miast, życia w mieście i/lub na wsi, ochrony zwierząt i przyrody, natury i turystyki, Animal Studies, itd.

W przypadku pytań, pomysłów lub sugestii jesteśmy zawsze do dyspozycji pod adresem salon@pol-int.org. Bardzo prosimy o przekazanie naszego CfA dalej do potencjalnych zainteresowanych. Dziękujemy! W każdej chwili mogą Państwo sami opublikować na www.pol-int.org informacje o nowych publikacjach, wydarzeniach i projektach związanych z Polską.

Serdecznie pozdrowiamy w imieniu całego zespołu Pol-Int!
Redakcja Pol-Int

____________________________________________________

Call for Articles - English

The Center for Interdisciplinary Polish Studies at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) in Germany has been running the academic online platform "Polish-Studies.Interdisciplinary" (www.pol-int.org) since 2014. Pol-Int is dedicated to the exchange of information on Polish studies worldwide. The platform functions in Polish, English and German. It is international, interdisciplinary, cross-generational and open to all. Up to now, the Pol-Int community encompasses about 1000 users already. This year, Pol-Int will start its new science blog, called the "Salon", which will focus on topics within the title of "Interdisciplinary Dimensions of Energy and the Environment in Central Europe". From April until October 2016, we will regularly publish different contributions (articles, reviews, interviews and more) in Polish, English and/or German that will deal with aspects such as energy security, environmental and low carbon policies, protection of nature and animals, among others. A group of young scholars in collaboration with the Pol-Int editing team is moderating the blog. We will also organise some expert events in order to bridge the gap between digital and analogue discussion. We would be very happy to find more experts from the "Energy and Environment" field who would like to contribute with a short article, a review, a conference report or something similar. New topics, creative formats as well as republications are very welcome!

We are looking for texts that are
- Of an impulsive character (What? Who? How? When? Why? With what
aim?)
- Written in English, Polish or German
- About 5.000 to 10.000 characters long
- Highly readable and possibly offering some creative perspectives
(pictures, links, etc.)
- Understandable for an interdisciplinary global readership
- Related to Central Europe (especially Poland)
- At an academic level
- Following the principles of good scientific practice
- Dealing, for example, with the following topics: energy security, coal, gas, renewable energies, climate policies in the EU/worldwide, energy market, diversification of energy sources and ways of transport, energy transition, cooperation in the energy sector, civil society activities in the fields of energy and environment as well as urban shrinkage, urban-rural life, protection of nature and animals, nature and tourism, Animal Studies, etc.

If you have any questions, ideas or comments please do not hesitate to contact us any time at salon@pol-int.org. We are looking forward to hearing from you! Please forward this CfA to interested parties. Thank you! We cordially invite you to post new publications, events, CfPs or projects that are related to Polish Studies on www.pol-int.org any time.

Best wishes on behalf of the Pol-Int team
Redakcja Pol-Int

______________________________________________________

Call for Articles [Deutsch]

Das Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) betreibt seit 2014 die Onlineplattform „Polenstudien.Interdisziplinär" www.pol-int.org für wissenschaftliche Information und internationalen Austausch im Bereich der Polenforschung. Derzeit umfasst die Pol-Int-Community etwa 1.000 NutzerInnen weltweit. Im April 2016 eröffnet Pol-Int einen neuen Wissenschaftsblog, den sog. Salon, mit dem Themenschwerpunkt „Interdisziplinäre Dimensionen von Energie und Umwelt in Mitteleuropa". Von April bis Oktober 2016 werden regelmäßig Beiträge auf Polnisch, Deutsch und/oder Englisch zu Energiesicherheit, Umweltpolitik, Naturschutz, uvm. veröffentlicht und von einem ehrenamtlichen Team aus NachwuchswissenschaftlerInnen in Zusammenarbeit mit der Pol-Int-Redaktion moderiert. Für den Brückenschlag zwischen digitaler und analoger Diskussion organisieren wir mehrere thematische Veranstaltungen. Wir freuen uns über weitere ExpertInnen aus den Themenfeldern „Energie und Umwelt", die Lust hätten, sich mit einem themenbezogenen Beitrag in Form von Kurzartikeln, Rezensionen, Konferenzberichten oder Ähnlichem zu beteiligen. Frische Themen, kreative Formate und auch Zweitverwertungen sind willkommen!

Wir suchen Texte:
- als Impulstexte (Was? Wer? Wie? Wann? Warum? Wozu?),
- auf Englisch, Polnisch oder Deutsch,
- im Umfang von 5.000 bis 10.000 Zeichen,
- mit hoher Lesbarkeit und auch kreativen Ideen (Fotos, Links, etc.),
- mit Verständlichkeit für ein interdisziplinäres globales Publikum,
- mit Bezug zu Mitteleuropa (insbesondere Polen),
- auf wissenschaftlichem Niveau,
- gemäß den Anforderungen guter wissenschaftlicher Praxis,
- zum Beispiel zu den Themen Energiesicherheit, Kohle, Gas, Erneuerbare Energien, Klimapolitik in der EU/weltweit, Energiemarkt, Diversifizierung von Energiequellen und Transportwegen, Energiewende, deutschpolnische Zusammenarbeit im Energiesektor, zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Energie, Natur, Umwelt, Stadtschrumpfung,
Leben in Stadt und/oder Land, Tier- und Naturschutz, Natur und Tourismus, Animal Studies, usw.

Für Fragen, Ideen und Anregungen stehen wir jederzeit unter salon@polint.org zur Verfügung. Bitte leiten Sie diesen CfA an mögliche Interessierte weiter. Vielen Dank! Gerne
können Sie Neuerscheinungen, Veranstaltungen oder Projekte mit Polenbezug auch jederzeit selbst auf www.pol-int.org veröffentlichen!

Mit freundlichem Gruß im Namen des Pol-Int-Teams
Redakcja Pol-Int


Contact

Falk Flade
Logenstraße 9-10, 15230 Frankfurt (Oder)