Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXIV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

http://www.instytutslaski.com/nagroda-im-wawrzynkow/warunki-uczestnictwa/

oraz: Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Contact

Mgr Leokadia Drożdż
Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu ul. Piastowska 17 (skr. pocztowa 322) 45-081 Opole