Dwa specjalne konkursy grantowe: 1) „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku"; 2) „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór"

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro.

W ramach konkursu „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku", analizie mają zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe strony w postrzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Drugim specjalnym konkursem zatytułowanym „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Zgłaszanie wniosków do 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe opisy dwóch specjalnych konkursów:

Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku: https://www.pnfn.pl/_media/PNFN_Kultura_Pamieci_Konkurs_27.07.2021.pdf

Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór: https://www.pnfn.pl/_media/PNFN_Okupacja_Konkurs_27.07.2021.pdf

Contact

Daria Mudzo-Wieloch