23.09. until 24.09.2021 in Gdańsk, Poland

Badania transformacji: Polska i Niemcy Wschodnie w porównaniu

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9665

Bezpośrednio po transformacji systemowej nauki ekonomiczne i społeczne oraz historyczne i polityczne przyczyniły się do rozliczenia z historią socjalizmu i gospodarką planową. W minionych 30 latach pojawiły się w różnych dyscyplinach liczne nowe perspektywy i podejścia badawcze, m. in. dzięki otwarciu archiwów. Ze względu na eksponowaną pozycję Polski zarówno w procesie transformacji i jego początki, oraz szczególną pozycję Niemiec Wschodnich, konferencja skupia się na tych dwóch regionach/krajach. Zwłaszcza porównanie polsko-wschodnioniemieckie pozwala rozszerzyć tradycyjne porównanie niemiecko-niemieckie i sprawdzać oraz uzupełniać pozorne pewności. To nowe podejście ukaże możliwe ścieżki transformacji. Konferencja skupia się na dyskursywnej i społecznej zmianie poprzedzającej transformację i na właściwej fazie transformacji. Ponadto w centrum zainteresowania znajdują się wyniki i konsekwencje.

Contact

Falk Flade, Anna Steinkamp, Konrad Walerski