26.10. until 27.10.2021 in Lublin, Poland

"Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie muzealniczej" z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej"

  • 26.10. until 27.10.2021
  • Event language: Polish
  • Muzeum Ziem Wchodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9597

Ideą konferencji jest dyskusja na temat wpływów wielokulturowości na kształtowanie lokalnej przestrzeni życiowej na pograniczach będących strefą przenikania kulturowego. Oddziaływanie na relacje społeczne, pielęgnowanie tradycji, a także modelowanie zwyczajów jest dla nas obecnie szczególnie interesujące, zwłaszcza w kontekście nowo powstałego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Podejście do tematu w odniesieniu do kresów wschodnich wymaga ukazania wszelkich implikacji, jakie powodowała różnorodność, z uwzględnieniem mitów na temat ówczesnej idylliczności wielonarodowości etnicznej wynikających z zatarcia pamięci o hierarchiczności czy nierównościach społecznych potęgowanych przez zacofanie tych terenów i brak polityki władz polskich odnośnie do żyjących tam grup narodowościowych. Zagadnienie to wydaje się szczególnie aktualne dzisiaj, w dobie swobodnej migracji, kiedy z tego typu problemami zmaga się wiele państw.

Contact