19.05. until 20.05.2022 in Rzeszów, Poland

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9530

Celem konferencji jest promocja działalności studentów i młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich. W ramach wydarzenia przewidziano następujące panele tematyczne:

  • INNOWACJE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU
  • NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
  • PRAWO I POLITYKA - KOMERCJALIZACJA I ROZWÓJ INNOWACJI
  • INNOWACJE TECHNOLOGICZNE - MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI
  • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA - WYZWANIA XXI WIEKU

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Opłata konferencyjna: 80 zł

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, w tym z wykazu czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.), Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Contact

Monika