Edited volume

Henryk Stańczyk, Krzysztof Kawęcki (red.) (2020)

Odrodzona Polska. Koncepcje państwa. Wybrane aspekty

Publishing house Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 9788382090178

Niniejsza książka ukazuje się z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Służy upowszechnianiu wiedzy o tamtych, ważnych historycznie, czasach. Studentom i innym jej czytelnikom daje możliwość szerszego zapoznania się z najnowszą historią kraju. Praca oddaje hołd Polakom, którzy tworzyli odrodzone Państwo.

dr hab., prof WSM Zdzisław Sirojć

http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/873