Edited volume

IPN Katowice (2020)

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku. Teka edukacyjna

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach
Place of publication Katowice
Page references 87 S.
Series Teki Edukacyjne
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-987-0

Jesienią 2020 r. ukazało się drugie, rozszerzone i zaktualizowane wydanie teki edukacyjnej Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku (I wyd. w 2008 r.).

W drugim wydaniu teki został zachowany podział na Materiały dla nauczyciela, Materiały dla ucznia oraz Karty. Nowym elementem, stanowiącym integralną część teki, jest płyta CD DVD. Materiały dla nauczyciela zawierają pięć scenariuszy lekcji, które mogą być wykorzystane na zajęciach z historii, języka polskiego, godzinie wychowawczej, lekcji regionalnej czy wiedzy o społeczeństwie w najwyższych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy nauczycieli do okazjonalnego wykorzystania Dodatkowych ćwiczeń i małych projektów badawczych, fragmentów prac konkursowych (Kalejdoskop wydarzeń we wspomnieniach rodzin), a także unikatowego materiału ikonograficznego i map znajdujących się na Kartach oraz nagrań na płycie DVD dołączonej do teki (notacje, film Przemilczana tragedia). Dla osób planujących rozszerzenie zajęć poświęconych deportacjom polecamy propozycje wycieczek edukacyjnych oraz przykładowe tematy esejów. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom zamierzającym pogłębić swoją wiedzę na temat wywózek zaproponowano odpowiednią bibliografię, natomiast podstawową wiedzę można zdobyć podczas lektury Wprowadzenia autorstwa dr. Dariusza Węgrzyna. Uzupełnienie wiedzy stanowią dwa kalendaria: Kalendarium wydarzeń oraz Kalendarium wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk (styczeń – maj 1945 roku) oraz Wybór źródeł. Michał Skwara, prokurator OKŚZpNP IPN w Katowicach, omawia efekty prowadzonego śledztwa „w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na deportacji mieszkańców Śląska – Górnego, Opolskiego i Cieszyńskiego, połączonej ze szczególnym udręczeniem". Ważną rolę w upamiętnieniu tragicznych wydarzeń 1945 r. pełni Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, które utworzono w 2015 r. w Radzionkowie we współpracy z ówczesnym Biurem Edukacji Publicznej IPN.