Monograph

Marcin Kania (2019)

Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927–1939. Struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach
Place of publication Katowice–Warszawa
Page references 462 S.
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-704-3

W dotychczasowej literaturze poświęconej Zawierciu, mimo upływu kilkudziesięciu lat od opisywanych wydarzeń, dzieje Policji Państwowej zostały bądź to w ogóle pominięte, bądź też ukazane w formie nad wyraz szczątkowej. Celem publikacji jest uzupełnienie wspomnianej luki poprzez przedstawienie stanu organizacyjnego Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 1927–1939, prowadzonych przez nią działań związanych z utrzymaniem porządku i zwalczaniem przestępczości, wreszcie ukazanie ludzi tworzących struktury policji, a także zaprezentowanie ich losów – w tym przypadku także w okresie wykraczającym poza ramy czasowe formalnie wskazane w tytule książki. Późniejsze życiorysy byłych już funkcjonariuszy (a niejednokrotnie również ich rodzin) niemal we wszystkich przypadkach były naznaczone – w większym lub mniejszym stopniu – „piętnem" bycia przedwojennym „granatowym policjantem".

Autorem publikacji jest Marcin Kania, zmarły w 2015 r. pracownik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach.