Edited volume

red. Sebastian Rosenbaum (2020)

„Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego”. Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach
Place of publication Katowice–Warszawa
Page references 152 S.
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-193-5

W centrum poruszanej problematyki znajdują się działania aparatu bezpieczeństwa (UB/SB) w ramach tzw. akcji antyrewizjonistycznej (przeciwko tzw. rewizjonizmowi zachodnioniemieckiemu) wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce, głównie w latach 50.-70. XX w. na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989".