17.06. until 19.06.2021 in Warszawa, Poland

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

  • 17.06. until 19.06.2021
  • starting at: 16:00
  • Event languages: German, Polish
  • Event location: Warszawa/online
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9499

Instytut Studiów Politycznych PAN

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt

Uczelnia Łazarskiego

serdecznie zapraszają

na międzynarodową konferencję naukową w formie hybrydowej

OD POJEDNANIA DO CODZIENNOŚCI?

30 LAT POLSKO-NIEMIECKIEGO SĄSIEDZTWA

w dniach 17-19 czerwca 2021 w Warszawie

oraz w dniach 24-25 czerwca w Opolu

wraz z transmisją internetową


17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości.

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci i praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

PL: http://bit.ly/30_pl_de

DE: https://bit.ly/30_de_pl

Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Contact