Monograph

Paweł Malendowicz (2020)

Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Place of publication Bydgoszcz
Language Polish

ISBN: 978-83-8018-317-9

Celem monografii jest usystematyzowanie koncepcji bezpieczeństwa narodowego zawartych w programach polskich partii politycznych i ruchów społecznych, w tym stowarzyszeń i nieformalnych organizacji, a także komitetów wyborczych i koalicji politycznych, z podziałem na dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Celem jest także wskazanie podobieństw i różnic w zakresie koncepcji programowych pomiędzy rodzinami partii politycznych, a także koncepcjami programowymi ujawnianymi w ramach rodzin ideowych partii politycznych. Należy jednak nadmienić, że analiza komparatystyczna dokumentów programowych była możliwa z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnych poziomów ogólności treści programów.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/polityka-bezpieczenstwa-polski-w-xxi-wieku-przeglad-koncepcji-programowych-partii-politycznych-i-ruchow-spolecznych-w-zakresie-dziedzin-bezpieczenstwa-narodowego/