Edited volume

Adam Mrozowicki, Justyna Kajta, Magda Dubińska-Magiera, Bartłomiej Skowron (eds.) (2021)

Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów

Publishing house Nomos
Place of publication Kraków
Language Polish

ISBN: 978-83-7688-581-0

„Wywiady odsłaniają sprawy kluczowe dla funkcjonowania współczesnej nauki: umiejętność stawiania pytań i rozwiązywania problemów badawczych w międzynarodowym środowisku akademickim, mobilność, finansowanie badań, tworzenie zespołów naukowych. […] W warstwie informacyjnej i autorefleksji rozmówców, pozycja będzie interesującą lekturą dla przedstawicieli wielu dziedzin nauki, a jako materiał empiryczny – dla wyspecjalizowanych badaczy zajmujących się socjologią wiedzy, socjologią nauki, socjologią pracy i socjologią biograficzną. Mam nadzieję, że stanie się ona przedmiotem rozmów podczas wielu seminariów naukowych – zawarty w niej materiał zachęca do dyskusji. Należy także sobie życzyć, aby zainteresowali się nią reformatorzy polskiej nauki – znajdą w książce wiele przyczynków do oceny efektów swoich działań".

Z recenzji dr hab. Joanny Wawrzyniak

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133276#description