Monograph

Małgorzata Czapiga-Klag (2020)

Światy magiczne: gry z symboliką w klechdach i dramatach Bolesława Leśmiana

Publishing house Oficyna Wydawnicza ATUT
Place of publication Wrocław
Language Polish

ISBN: 9788379774876

Zbiór czterech obszernych, interesujących studiów poświęconych twórczości Bolesława Leśmiana. Wszystkie dotyczą symboli związanych z magią, które pisarz wykorzystał w swoich baśniach i dramatach, nadając im nowe znaczenia i wikłając w intrygujące gry interpretacyjne, do których zaprasza czytelnika. Dzięki lekturze Światów magicznych odbiorca nie tylko przypomni sobie znane utwory mistrza polskiej poezji czy jego poglądy na baśń i sztukę, ale też odkryje nowe możliwości ich odczytania, co w świetle dostępnej bogatej literatury przedmiotu wydaje się niemożliwe. Jednak Małgorzata Czapiga-Klag, żmudnie przedzierając się przez stare, a ciągle atrakcyjne czytelniczo teksty, koncentrując się na pojedynczych motywach i obrazach wpisanych w Leśmianowskie baśnie oraz dramaty, wydobywa nowe ich znaczenia. Robi to w sposób przemyślany, subtelny i z wielkim rozeznaniem materii, jednocześnie zachowując wszelkie standardy naukowe.

(Z recenzji dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK)

https://www.atutoficyna.pl/ksiazki?func=productPag...