Monograph

Ryszard Szawłowski (2020)

Rafał Lemkin. Biografia intelektualna

Publishing house SEDNO Wydawnictwo Akademickie
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-7963-098-1

Rafał Lemkin. Biografia intelektualna Ryszarda Szawłowskiego jest pierwszą pracą wszechstronnie i wnikliwie przedstawiającą drogę zdolnego prawnika od początku jego kariery w międzywojennej Polsce do aż do osiągnięcia statusu uznanego międzynarodowego jurysty, który stworzył pojęcie „genocyd" (ludobójstwo) oraz zainicjował osadzenie tego pojęcia w prawie międzynarodowym.

Autor prześledził intensywne i szeroko zakrojone zabiegi Lemkina prowadzące do skonstruowania Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z definicją genocydu przez niego sformułowaną, do uchwalenia jej 9 grudnia 1948 r. oraz zarejestrowania w 1951 r. Pokazał społeczne i polityczne tło życia, edukacji i pracy Lemkina na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, w II Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie jego wojennej tułaczki i funkcjonowania na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych.

W książce zostały sprostowane istniejące w literaturze błędne informacje biograficzne o Lemkinie. Szczególnie porusza ludzki aspekt życia Lemkina, utalentowanego tytana pracy o ogromnych zasługach dla całej ludzkości – borykającego się z wiecznymi problemami finansowymi.

https://wydawnictwosedno.pl/ksiazki/rafal-lemkin-biografia-intelektualna/