14.05.2021 in Lublin/online, Poland

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy

  • 14.05.2021
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 22.04.2021
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin/online
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9235

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy
14 maja 2021 r.Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, wskazanie jego mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia. Organizacja wydarzenia przyczyni się nie tylko do określenia problemów współczesnego społeczeństwa w kontekście konsumpcjonizmu, ale także do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Będzie to także doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów i prezentacji swoich wyników badań.Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wystąpień Gości Honorowych, zaprezentowania swoich przemyśleń/badań w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk socjologicznych, psychologicznych, filozoficznych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych (ochrona praw konsumenta) oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką, w tym:
• pracowników naukowych,
• doktorantów i studentów,
• przedstawicieli urzędów i instytucji ochrony interesów i praw konsumentów, inspekcji handlowych, federacji i stowarzyszeń konsumentów, organizacji pozarządowych,
• praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas KonferencjiPoruszana tematyka:
• rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy,
• konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych,
• charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa,
• sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów,
• konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm, kultura konsumpcji a więzi społeczne, wartości duchowe a materialne,
• perspektywy rozwoju poprzez konsumpcjonizm, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń,
• konsumpcjonizm w kontekście zasobów ludzkich (marnotrawienie zasobów ludzkich, czasu itp.), konsumpcjonizm a środowisko naturalne,
• konsumpcjonizm a uzależnienia,
• ochrona praw konsumenta (konsumeryzm),
• mass media jako lokomotywa napędzająca rynek konsumencki,
• rola marketingu i reklamy w konsumpcjonizmie,
• konsumpcja trwała i zrównoważona.Rejestracja trwa do:
I tura do 25 lutego 2021 r.
II tura do 18 marca 2021 r.
III tura do 22 kwietnia 2021 r.Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.konsumpcjonizm/Kontakt:
kontakt@konferencja-konsumpcjonizm.pl
+48 733 933 178

Contact