17.04.2021 in online, Poland

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

  • 17.04.2021
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 08.04.2021
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: platforma online MyOwnConference
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9223

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym" (online)17 kwietnia 2021 rokuFundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym", która odbędzie się 17 kwietnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.Bezpieczeństwo jest elementarną oraz podstawową potrzebą każdego człowieka, która dziś, w XXI wieku gwarantuje stabilizację, niezależność, integralność, możliwość przetrwania, rozwoju czy też realizację własnych interesów. Bezpieczeństwo umożliwia prawidłowy rozwój społeczny, ochronę przed zagrożeniami, a jego uzupełnieniem jest porządek publiczny. Koniec XX wieku zaowocował w zmiany zachodzące na wielu płaszczyznach, które pozwoliły spojrzeć na bezpieczeństwo w różnych ujęciach i wymiarach. Pojawiły się nowe zagrożenia, a przed podmiotami zostały postawione nowe wyzwania. Jak współcześnie rozumiane jest bezpieczeństwo narodowe? Czy bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym poszerzy jeszcze swój zakres? Pytań i hipotez jest wiele, dlatego podczas nadchodzącej Konferencji będziemy mogli przedstawić i wysłuchać prac dotyczących m.in. bezpieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów nauk politycznych, społecznych i nauk pokrewnych oraz osoby zarządzających bezpieczeństwem. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy, inspiracji, czy też nawiązania nowej współpracy.Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego
zagrożenia wojskowe i niewojskowe bezpieczeństwa
bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe?
strategie bezpieczeństwa narodowego
ochrona ludności i obrona cywilna
służby specjalne
infrastruktura krytyczna
bezpieczeństwo społeczne w czasach pandemii
systemy ratownicze
cyberterroryzm i cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
bioterroryzm
międzynarodowa przestępczość zorganizowana
prawo międzynarodowe publiczne
regionalne i międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w InternecieZapraszamy do zgłaszania prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
Terminy• do 8 kwietnia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 kwietnia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 17 kwietnia 2021 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym",
• od 19 kwietnia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 26 kwietnia 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.
Kontaktbezpieczenstwo@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL
http://fundacja-tygiel.pl/bezpieczenstwo/

Contact