Monograph

Małgorzata Świder (2020)

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach
Place of publication Katowice–Warszawa
Page references 584 S.
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-221-5

Publikacja poświęcona wielowątkowym relacjom Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) z Polską w latach 1980–1983. Analiza uwzględnia zarówno tradycje, jak i praktyczne możliwości działania DGB na arenie międzynarodowej w latach 80. XX w., w tym kontakty związkowe z NSZZ „Solidarność", a także działalność humanitarną na rzecz Polski. Opracowanie uzupełniają przetłumaczone dokumenty pochodzące z Archiwum Demokracji Socjalnej w Bonn zamieszczone w obszernym aneksie źródłowym.