Edited volume

Krzysztof Cebul, Radosław Zenderowski (red.) (2020)

Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego

Publishing house CeDeWu
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 9788381023269

Kryzys migracyjny zapoczątkowany w 2015 roku poddał państwa i narody europejskie nieoczekiwanym wyzwaniom. Na próbę zostały wystawione: relacje między poszczególnymi państwami, ich zdolność do współdziałania przy rozwiązywaniu następstw kryzysu, zdolność do brania na siebie współodpowiedzialności w tym zakresie. Państwa Europy Środkowej i Bałkanów nie były jednak celem tej „wędrówki ludów" z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Część z nich stała się jednak jednym z etapów na trasie do Europy Zachodniej, jawiącej się wędrującym jako oaza dobrobytu i spokoju. Nasilone procesy migracyjne niewątpliwie wpłynęły na politykę poszczególnych państw europejskich oraz na nastroje społeczne, stając się częstym źródłem napięć i poważnych konfliktów.

https://cedewu.pl/Panstwa-Europy-Srodkowej-i-Balkanow-wobec-kryzysu-migracyjnego-p2800