Monograph

Marzenna Giedrojć (2020)

Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Analiza wybranych zagadnień

Publishing house Difin
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-8085-374-4

Książka odpowiada na pytanie: czy państwo we właściwy sposób realizuje swoje zobowiązania polityczne i społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami w Polsce w kontekście trzech obszarów tematycznych: wybranych aspektów prawnych, analizy polskiej debaty politycznej w tym zakresie oraz stosunku społeczeństwa polskiego do wybranych problemów osób z niepełnosprawnościami. We współczesnej polskiej literaturze politologicznej brakuje opracowań monograficznych poświęconych tak ujętej problematyce. Przygotowana praca wypełnia tę lukę.

https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/politologia-socjologia/niepelnosprawnosc-w-polsce-w-wymiarze-politycznym-i-spolecznym-analiza-wybranych-zagadnien?limit=100