21.01.2021 in Lublin, Poland

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

  • 21.01.2021
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 14.01.2021
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: platforma online MyOwnConference
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9083

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy" (online)

21 stycznia 2021 r.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy", która odbędzie się 21 stycznia 2021 r. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Złożony oraz wielowymiarowy charakter zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania są jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniący ważną funkcję wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy i wyzwania stojące przed współczesną edukacją stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy się zatrzymać, wysnuć refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie. Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie gwałtownie wymusiła szereg zmian, postawiła wiele wyzwań edukacyjnych, zarówno w zakresie kształcenia, wychowania, jak i funkcjonowania. Celem Konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego, w szczególności obecnej sytuacji i nadchodzącej przyszłości. Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
– Problemy współczesnej szkoły i edukacji,
– Współczesne wyzwania edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
– Ograniczenia i możliwości edukacji w XXI wieku,
– Nauczanie w sytuacji pandemii,
– Nowoczesne metody edukacji,
– Narzędzia wspomagające pracę nauczycieli (np. coaching, tutoring),
– Edukacja, a nowe technologie,
– Współczesny system edukacji i jego rola w kształtowaniu jednostek.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Terminy
• do 14 stycznia 2021 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 15 stycznia 2021 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
• do 18 stycznia 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
• 21 stycznia 2021 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy"
• od 24 stycznia 2021 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 31 stycznia 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.Kontakt
kontakt@konferencja-edukacja.pl
+48 733 933 416
http://www.konferencja-edukacja.pl/

Contact