26.11.2020 in Frankfurt (Oder), Germany

Budowanie mostów – sympozjum poświęcone pamięci Władysława Bartoszewskiego

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9044

Władysław Bartoszewski – historyk, polityk, dyplomata; świadek najokrutniejszej wojny w historii Europy. Przez całe życie angażował się w rozwój i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Był entuzjastą zjednoczonej Europy. Nie dziwi zatem fakt, że przystąpienie Polski do UE traktował jako jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu.

Rozmowa z polskimi i niemieckimi przedstawicielami świata nauki i dyplomacji będzie służyć refleksji nad wkładem W. Bartoszewskiego na rzecz pogłębiania wiedzy na temat historii stosunków polsko-niemieckich. Dalszym tematem rozważań będzie rola dialogu w relacjach międzynarodowych. Wykład inauguracyjny wygłosi …

Podczas sympozjum goście zostaną zaproszeni do obejrzenia wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod prąd. Pamięć. Pojednanie" w wirtualnym formacie. Ta wystawa prezentowana jest już od dwóch lat w różnych miastach Niemiec – wszędzie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W minionych miesiącach została uzupełniona o kolejny blok tematyczny „dialog kultur" na przykładzie przyjaźni Karla Dedeciusa i Władysława Bartoszewskiego. O wystawie opowiedzą jej kuratorzy: dr Marcin Barcz, Dr. Małgorzata Preisner-Stokłosa i dr Ilona Czechowska.

Zgłoszenia do udziału w sympozjum oraz otwarciu wystawy przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Contact

Anita Szczukowski