Edited volume

Kamil Dworaczek, Krzysztof Łagojda (red.) (2020)

Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication Wrocław, Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-991-7

Prezentowany tom stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989" zorganizowanej w dniach 29 XI – 1 XII 2016 r. we Wrocławiu. Powyższa problematyka spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem badaczy z całego świata, na konferencję nadesłano blisko 80 zgłoszeń. Ostatecznie wzięło w niej udział 58 naukowców z 19 krajów, m.in. Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Serbii. Tak zróżnicowana reprezentacja prelegentów dała sposobność spojrzenia na wiele zagadnień badawczych z perspektywy różnych krajów. W naszym zamyśle było odnalezienie wspólnych zjawisk obecnych w ruchach studenckich w Europie Środkowo-Wschodniej, choć w równym stopniu zależało nam na uchwyceniu specyfiki społeczności studenckiej w poszczególnych państwach. Warto podkreślić niedostatek tego rodzaju badań komparatystycznych, i to nie tylko w odniesieniu do środowiska studenckiego. Mamy nadzieję, że konferencja i niniejsza książka choć w niewielkim stopniu przyczynią się do wypełnienia tej luki.

Spis tresci: http://tiny.cc/6f0zsz

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/106841,Srodowisko-studenckie-w-krajach-bloku-sowieckiego-19451990.html