Edited volume

Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada (red.) (2020)

Szukać tego, co łączy. Rozwój, szanse i wyzwania partnerstw miast z Polski i Niemiec

Publishing house Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut
Place of publication Warszawa/Darmstadt
Page references 150
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-356-3

Partnerstwa miast z Polski i Niemiec to jeden z wielu szczebli współpracy między oboma państwami. Część z nich zapoczątkowano kilkadziesiąt lat temu, kiedy zwłaszcza zachodni Niemcy chcieli nieść pomoc mieszkańcom ówczesnej komunistycznej Polski, motywowani chęcią zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej. W latach dziewięćdziesiątych i tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedstawiciele niemieckich miast dzielili się z Polakami dobrymi praktykami. Polacy postrzegali zaś kooperację z zachodnimi miastami jako dowód na przynależność do wspólnej europejskiej rodziny. Obecnie wymiana doświadczeń jest coraz częściej wzajemna, relacje są partnerskie, współpraca opiera się niejednokrotnie na konkretnych projektach. Nie oznacza to, że nie staje ona przed wyzwaniami. W niektórych miastach brakuje pomysłów, jak obecnie rozwijać kontakty, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w polsko-niemieckie wymiany i jak rozmawiać na trudne tematy. Pomaga znalezienie wspólnych obszarów zainteresowań. Wszędzie dostrzec można, że czynnikiem kluczowym dla dobrego funkcjonowania partnerstwa czy współpracy w innej formie są zaangażowani w nią ludzie.

Publikacja stanowi podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli urzędów miejskich z Polski i Niemiec oraz kilkudziesięciu wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi we współpracę miast z obu krajów. Zawiera także rekomendacje i pomysły na rozwój partnerstw polsko-niemieckich.

Publikacja do pobrania pd linkiem https://bit.ly/miastaPL_DE