Podyplomowe studia polsko-żydowskie

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przeznaczone są zarówno dla osób profesjonalnie związanych z kultywowaniem pamięci o wielowiekowej polsko-żydowskiej koegzystencji (np. pracowników muzeów, dziennikarzy, nauczycieli), jak i pasjonatów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę o bogatej i nierzadko trudnej polsko-żydowskiej przeszłości. W ofercie studiów znajdują się zajęcia obejmujące polityczną i społeczną historię Żydów na ziemiach polskich, historię sztuki żydowskiej, historię wielojęzycznej literatury żydowskiej i dzieje stosunków polsko-żydowskich. Tematem przewodnim obecnej, już piątej, edycji będą żydowskie kobiety.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Nili Amit, dr Maria Cieśla, prof. Sławomir Buryła, prof. Adam Kaźmierczyk, dr Magdalena Kozłowska, dr Bartłomiej Krupa,
prof. Jacek Leociak, dr hab. Joanna Lisek, dr hab. Lena Magnone, dr hab. Alina Molisak, dr Renata Piątkowska, dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, dr hab. Krystyna Stebnicka; dr Martyna Steckiewicz, mgr Kazimiera Szczuka; prof. Marcin Wodziński, dr hab. Jolanta Żyndul.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują 192 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN. Rekrutacja trwa do 12 października 2020 r. Nabór uzupełniający trwa do 19 października 2020 r. Tegoroczna edycja studiów rozpocznie się 24 października 2020 r. Zajęcia w semetrze zimowym będą odbywały się w formie online.

Contact

mgr Anna Pawlik
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa