19.11. until 20.11.2020 in Ostrów Wielkopolski, Poland

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8863

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa. Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski. Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 16 października 2016 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 31 października 2020 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 2 listopada 2020 r. Opłata konferencyjna wynosi 190 zł.

Contact

Łukasz Krzyszczuk
ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski