19.11.2020 in Lublin, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online)

  • 19.11.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 10.11.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: platforma online MyOwnConference
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8853

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura we współczesnym świecie" (online)


19 listopada 2020 roku


Badacze kultury zgodnie uznają, że pojęcie kultura to wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego słowa „cultura agri", czyli uprawa roli. W miarę upływu czasu interpretacje tego pojęcia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki spowodowały, że kultura nabrała wielorakiego znaczenia. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom.
Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.
Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.


Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet OrganizacyjnyTerminy

• do 10 listopada 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 listopada 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 19 listopada 2020 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura we współczesnym świecie",
• od 22 listopada 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 listopada 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.

Kontakt

kultura@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL
https://fundacja-tygiel.pl/kultura/

Contact