Edited volume

Ryszard Stemplowski (red.) (2020)

Żywoty historyczne. Aleksander Gieysztor, Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir

Publishing house Antyk
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-66315-21-1

Pytania zadają i odpowiedzi komentują Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki, Henryk Samsonowicz, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Michał Tymowski, Tadeusz Wasilewski.Wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski.Mają swe historie książki i mają swoje losy historycy. Ale i historia jako nauka ma swoje koleje. Wreszcie i zakres warsztatu historyka może się rozmaicie kształtować, zmieniać: może to być książka o historii kraju autora czy autorki, może to być historia powszechna, obejmująca szersze obszary i wiele narodów w okresie dawnym lub najnowszym itd.... Można te podejścia łączyć.A trzeba przy tym pamiętać, że każde dzieło historyka niesie w sobie coś z jego autobiografii. Historyk bowiem odczytuje teraz dokument dawny, starając się go zrozumieć teraz w połączeniu z dawnymi wiadomościami o jego twórcach i osobach oraz faktach i zdarzeniach w nim opisywanych albo z nim związanych i wszystko to traktuje teraz jako składniki interpretacji kształtowanej teraz przez jego osobiste doświadczenie człowieka, przez świadomość, intelekt uczonego, emocje… Historia docierająca tu do czytelnika łączy interpretatywnie dawne z teraźniejszym i nie jest to takie proste „jak to właściwie było".Pierwotne wersje hispanojęzyczne ukazały się w czasopiśmie Instytutu Historii PAN i Wydawnictwa Ossolineum, Estudios Latinoamericanos. Ostatnio przedrukowano je w książce Vidas históricas. Conversacionescon Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir i Aleksander Gieysztor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.Teksty zamieszczonych tu rozmów są oryginalną, polskojęzyczną i tu po raz pierwszy w tym języku publikowaną, pełną wersją tych czterech rozmów przeprowadzonych w latach 1986-1989.

https://hpscesee.blogspot.com/2020/08/ryszard-stemplowski-ed-zywoty.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+HistoryOfScienceInCentralEasternAndSoutheasternEurope+%28History+of+Science+in+Central%2C+Eastern+and+Southeastern+Europe%29