Monograph

Adam Dziurok, Jerzy Myszor (2020)

Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora
Place of publication Katowice–Warszawa
Page references 248 S.
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-917-7

Kontakty między prymasem Stefanem Wyszyńskim a Górnym Śląskiem nie były zbyt intensywne, ale miały swój charakterystyczny rys. W niniejszej publikacji autorzy skupili się na przedstawieniu relacji, jakie łączyły diecezję katowicką z abp./kard. Stefanem Wyszyńskim w okresie jego prymasostwa w latach 1949–1981. Obejmują one szereg różnorodnych płaszczyzn, na które składają się: wizyty prymasa na terenie diecezji (głównie w Piekarach Śląskich) oraz wygłoszone w tym czasie kazania, kontakty osobiste lub listowne między prymasem a biskupami śląskimi, kapłanami diecezji i mieszkańcami Górnego Śląska, wszelkie odniesienia do kwestii górnośląskich w wypowiedziach, zapiskach czy pismach prymasa oraz zachowane relacje i komentarze na temat stosunku duchowieństwa i wiernych diecezji do jego osoby (np. po aresztowaniu czy po śmierci prymasa). Kwestie te omówiono w pierwszej części publikacji, po której zamieszczono obszerny aneks z dokumentami. Zamieszczono w nim wszystkie listy i przemówienia skierowane do „wiernego ludu śląskiej ziemi", a także ważniejszą korespondencję, której adresatami byli biskupi katowiccy. Z drugiej strony w aneksie znalazły również miejsce m.in. wybrane listy biskupów śląskich do abp./kard. Wyszyńskiego czy też sprawozdania sporządzone przez Urząd/Służbę Bezpieczeństwa.


https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/100950,Prymas-Stefan-Wyszynski-a-Gorny-Slask-kontakty-wizyty-wystapienia.html