Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

  • PIN-IŚ
  • Opole, Poland
Disciplines:
History, Linguistics, Political Sciences, Social Sciences
Contact:
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Piastowska 17
45-082 Opole
Poland
Phone: +48 533 336 306, +48 534 287 885; centrala: 77 453 60 32
sekretariat@instytutslaski.com
http://www.instytutslaski.com/

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, to wielodyscyplinarna placówka naukowa, prowadząca badania w szczególności w zakresie nauk historycznych, socjologii, nauk filologicznych oraz demografii.

Instytut działa w Opolu od 1957 r., jako jedyny spadkobierca tradycji przedwojennego Instytutu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacji na temat Instytutu i jego historii znajduje się na stronie http://www.instytutslaski.com/historia-instytutu/

18 references: