10.07.2020 in platforma online MyOwnConference, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza” (online)

  • 10.07.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 02.07.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: platforma online MyOwnConference
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8630

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza" (online)10 lipca 2020 roku
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza", która odbędzie się w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.Amerykański historyk i filozof nauki Thomas Khun wprowadził pojęcie "paradygmatu", które rozumiane jest jako zbiór teorii oraz pojęć tworzących podstawy danej nauki. Nauki socjologiczne, jak i filozofia mają szereg teorii, które pomagają zrozumieć sens, istnienie i funkcjonowanie społeczeństwa. Teorie filozoficzne pozwalają na refleksję nad określonymi pojęciami, zrozumienie procesów myślowych, a także analizę zachowań i procesów decyzyjnych. Ponadto, dają możliwość poszukiwania rozwiązań problemów. Teorie socjologiczne pozwalają m.in.: na analizę obserwacji świata społecznego oraz podjęcie refleksji na temat funkcjonowania społeczeństwa.Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach pracy dyplomowych na temat teorii socjologicznych oraz teorii filozoficznych.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów kierunków filozofia, socjologia, psychologia, teoretyków, praktyków, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.Z poważaniem,
Komitet OrganizacyjnyTerminy
• do 2 lipca 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 3 lipca 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 8 lipca 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• 9 lipca 2020 roku – testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 10 lipca 2020 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teorie filozoficzne i teorie socjologiczne – problematyka i analiza".Kontakt
teorie@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 178
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL
https://fundacja-tygiel.pl/teorie/

Contact