Nagroda im. M.F. Rakowskiego za najlepszą pracę magisterską o PRL

  • Tygodnik Polityka Poland
  • Application deadline: Wednesday, September 30, 2020
  • History

Tygodnik „Polityka" zaprasza do udziału w VI już edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL! Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945–89 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów. Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 r. Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy – pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim.

Wysokość nagrody: 15 000 zł

Zgłoszenia należy przesłać na adres: rakowski@polityka.pl do 30 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej połowie grudnia.

W skład Kapituły wchodzą: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i „Polityka") oraz red. Marian Turski („Polityka").

Więcej informacji na stronie „Polityki".

Contact