Edited volume

Andrzej Charciarek, Ewa Kapela (red.) (2019)

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Place of publication Katowice
Language Polish

ISBN: 9788322635155

Monografia została przygotowana z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Anny Zych związanej z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ niemal od początku jego istnienia. W tomie zebrano dwadzieścia jeden tekstów językoznawczych z dziedziny slawistyki ofiarowanych Jubilatce przez współpracowników, uczniów i przyjaciół nie tylko z Uniwersytetu Śląskiego. Różnorodność tematyczna i metodologiczna podejmowanej przez autorów problematyki jest jednym z walorów Księgi. Publikacja może stanowić inspirującą lekturę dla wszystkich zainteresowanych opisem zjawisk językowych z różnych perspektyw badawczych, szczególnie w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim.

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19093