Monograph

Janina Labocha (2019)

Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej

Publishing house Księgarnia Akademicka
Place of publication Kraków
Language Polish

ISBN: 9788381380362

Praca Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej została napisana w latach 1977-1980 w ramach działalności zespołu naukowego badającego, pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Dunaja, język mówiony Krakowa. Z powodu trudności wydawniczych w tamtych latach praca ta, obroniona w roku 1981 jako rozprawa doktorska, nie została opublikowana w postaci książki. W roku 1985 i 1986 ukazało się streszczenie części pracy w czasopiśmie "Polonica" (XI, 1985: 119‒146; XII, 1986: 203-217) pt. Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Zdecydowałam się na publikację po latach całości opracowania bez dokonywania w nim głębszych zmian. Mam nadzieję, że mimo upływu lat i pewnych niedociągnięć metodologicznych książka ta wniesie wkład w wiedzę o funkcjonowaniu żądań we współczesnej komunikacji mówionej.

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/skladnia-zadania-we-wspolczesnej-polszczyznie-mowionej-9788381380362/p/24529