29.10.2020 in Lublin, Poland

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury

  • 29.10.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 08.10.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8458

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury
Lublin, 29 października 2020 r.


Szanowni Państwo!


Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury" jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.
• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy literatury, kultury i filozofii,
– przedstawicieli innych dziedzin;
• aktualna tematyka;
• możliwość zaprezentowania własnych rozważań dotyczących
szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości;
• wystąpienia ustne;
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj);
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia.


Proponowany zakres zagadnień:
• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia
literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość" dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń,
powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze;
• etos poety/pisarza, etos filozofa.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

I tura rejestracji trwa do 7 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 25 czerwca 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 8 października 2020 r.


Więcej informacji na stronach

http://www.literatura-filozofia.pl/
https://www.facebook.com/literaturafilozofia/

Kontakt:
kontakt@literatura-filozofia.pl
+48 733 933 416

Contact