Edited volume

red. Piotr Grzelczak, Bogumił Rudawski, Maria Wagińska-Marzec (2020)

Karol Marian Pospieszalski, „To wszystko przeżyłem…” Wspomnienia

Publishing house Instytut Zachodni w Poznaniu
Place of publication Poznań
Page references 368
Series Prace Instytutu Zachodniego nr 96. Z dziejów Instytutu Zachodniego.
Language Polish

ISBN: 978-83-61736-98-1

Autor Wspomnień, Karol Marian Pospieszalski (1909-2007) był prawnikiem, historykiem, profesorem nauk prawnych. W czasie II wojny światowej działał w podziemnej organizacji „Ojczyzna". Po wojnie należał do grona założycieli Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym pracował w latach 1945-1966. Równolegle był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokumentalista, wnikliwy badacz, znawca dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, inicjator i wydawca serii Documenta Occupationis; autor licznych opracowań naukowych z zakresu problematyki okupacyjnej i prawniczej.

"Niewątpliwie interesującymi wątkami wspomnień są stosunki polsko-niemieckie, zarówno w skali rodzinnej, sąsiedzkiej, międzypaństwowego starcia wojennego, zbrodni na narodzie polskim (dokumentowanych już w latach okupacji), powojennych procesów zbrodniarzy niemieckich, odbudowywania kontaktów naukowych polsko-niemieckich i zmagań o zgodną z prawdą narrację historyczną. Trudno przecenić wartość opisywanych przez Pospieszalskiego realiów funkcjonowania nauki polskiej po II wojnie światowej, kulisów karier i porażek, zmagań z cenzurą, partyjną kontrolą, ubeckimi groźbami, "układami" wszelkiego autoramentu."

(z recenzji Aleksandry Pietrowicz)