Journal

Instytut Studiów Politycznych PAN (since 2019)

Rocznik Polsko-Niemiecki nr 27

Frequency yearly
Language Polish

ISSN: 1230-4360

Spis treści

Monika Tomkiewicz

Zbrodnia w Lasach Piaśnickich jako element zbrodni pomorskiej 1939 roku

The Massacre in the Piaśnica Forests as an Element of the Pomeranian Crime of 1939

Vincent Hoyer

"Volksgemeinschaft" im Werden? "Baltendeutsche" im Warthegau 1939–1941

Is 'Volksgemeinschaft' Being Created? Baltic Germans in the Warthegau 1939–1941

Marcin Przegiętka

Generalne Gubernatorstwo w raportach Służby BezpieczeństwaReichsführera SS

The General Government in the Reports of the Security Service of theReichsführer SS

Justyna Kijonka

Socjologiczna analiza pamięci mieszkańców polskiego Górnego Śląska osłużbie mężczyzn w Wehrmachcie

Sociological Analysis of the Memory of the Residents of Polish UpperSilesia about the Service of Men in the Wehrmacht

Katharina Schuchardt

Memories (Un)told – Identity Construction Through Practices of Transgenerational Storytelling

Krzysztof Tarka

Kwestia niemiecka w publicystyce emigracyjnej Ligi Niepodległości Polski po II wojnie światowej

The German Issue in the Journalism of the Polish Independence League after World War II

Małgorzata Świder

Kontakty Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) w latach sześćdziesiątych XX wieku

Contacts of the German Society for Foreign Policy (DGAP) with the Polish Institute of International Affairs (PISM) in the 1960s

Aleksandra Kruk

Koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej – działalność Dietmara Woidkego

A Coordinator for Polish-German Cooperation: the Activity of Dietmar Woidke

RECENZJE

(REVIEWS)

Mateusz Czasak

Konferencja jałtańska w dobie tworzenia nowego ładu światowego

- rec. / reviewed books:

Józef M. Fiszer (red.): Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2018, ss. 266)

Waldemar Czachur

Krzyżowa jako polsko-niemiecka inicjatywa społeczna

- rec. / reviewed book:

Annemarie Franke: Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego 1989–1998, (tłum. J. Dąbrowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, ss. 597)

Paweł Popieliński

Dylematy tożsamościowe młodej generacji mniejszości niemieckiej w województwie opolskim okiem niemieckiej badaczki kultury

- rec. / reviewed book:

Katharina Schuchardt: Zwischen Berufsfeld und Identitätsangebot. Zum Selbstverständnis der deutschen Minderheit im heutigen Opole/Oppeln, (Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Band 13, Waxmann Verlag, Münster 2018, ss. 364)

Noty o autorach

(About the Authors)

Teksty w języku polskim, niemieckim i angielskim dostępne są tutaj.